Για να δείτε βίντεο πατήστε στα πιο κάτω links.

UCMAS κέντρα που ξεκίνησαν μαθήματα το 2017:

Σταδιακά θα αναρτιούνται βίντεο και από άλλα φροντιστήρια. Υπενθυμίζουμε ότι για να γίνουν οι μαθητές mental, δηλαδή να μπορούν να κάνουν πράξεις νοερά χωρίς την χρήση του άβακα, χρειάζεται χρόνος.

Το UCMAS είναι το ΜΟΝΑΔΙΚΟ, εγκεκριμένο από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, πρόγραμμα νοερής αριθμητικής στην Κύπρο. Γονείς κάνετε τώρα την εγγραφή του παιδιού σας στο UCMAS και δείτε το παιδί σας να διαφέρει και να υπερτερεί.