Για εγγραφή, μέρες/ώρες και δίδακτρα, επικοινωνήστε με ένα από τα εγκεκριμένα κέντρα UCMAS στην Κύπρο.
Για οποιοδήποτε άλλο θέμα συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα επικοινωνίας.